vinhtan
Thứ hai - 15/02/2016 09:15

thứ Hai tuấn 1 Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18
"Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác".
Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.
 
Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Đừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.
 
Đừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Đừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Đừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Đừng mưu sát ai. Ta là Chúa.
 
Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa".

 Phúc Âm: Mt 25, 31-46
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!' Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".
Suy niệm:
Trong bài đọc thứ nhất, Môsê đã truyền cho con cái Israel phải sống thánh thiện vì Thiên Chúa Đấng họ tôn thờ là Đấng Thánh.
Sự thánh thiện của con cái Chúa được thể hiện qua việc tuân giữ các giới răn mà Thiên Chúa đã truyền ban cho họ. Ngoài những việc đương nhiên là sai trai: “Ngươi không được trộm cắp, không được nói dối không được lừa gạt…” ; những xúc phạm đến Thiên Chúa: “các ngươi không được lấy danh Ta mà thề”; Môsê còn hướng họ đến lòng bác ái. Đó là: không được bóc lột người đồng loại, không được giữ tiền công của người khác cho đến sáng, không được rủa người điếc, không được đặt chướng ngại cho người mù… Trong sự bác ái, Môsê cũng không cho họ “để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào” (Dĩ nhiên khi họ sai lỗi)…
Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta nghe lại những đòi hỏi của Chúa để được trở nên thánh thiện. Một trong những đòi hỏi đó là phải có lòng thương xót dành cho những người thân cận.
Bài Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy Chúa sẽ phán xét chúng ta theo phản ứng của chúng ta đối với những nhu cầu của người khác. Sự phán xét của Chúa không tùy thuộc vào bất cứ điều gì khác, nhưng tùy thuộc vào sự giúp đỡ mà chúng ta đã làm cho anh chị em mình. Bài học này muốn dạy chúng ta những điều về sự giúp đỡ người khác, nghĩa là việc thực thi lòng thương xót.
Thứ nhất ta phải giúp đỡ người khác từ những nhu cầu đơn giản nhất: “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc”… Đó là những việc ai cũng làm được, đó là những sự giúp đỡ đơn giản cho mọi người chúng ta gặp gỡ hằng ngày… Không có dụ ngôn nào mà chỉ cho chúng ta con đường để nên thánh một cách dễ dàng nhất cho bằng dụ ngôn này.
Thứ hai chúng ta phải giúp đỡ với tinh thần không tính toán. Tất cả những người giúp đỡ đều không nghĩ rằng họ giúp đỡ Chúa. Họ giúp vì không thể không giúp, vì đó là bản chất tự nhiên, không tính toán, phát xuất từ một tình yêu chân thật. Còn những người không muốn giúp đỡ người khác thường viện lý do này, lý do nọ. Sự giúp đỡ đẹp lòng Chúa nhất là sự giúp đỡ không vì mục đích nào khác, ngoài sự giúp đỡ.
Điều thứ ba: Chúa Giêsu đã đặt chúng ta trước một chân lý tuyệt vời là tất cả những điều đó nếu chúng ta làm là làm cho chính Chúa. Tại sao vậy? Thưa bởi vì mọi người đều là con cái của Chúa, là hình ảnh của Chúa, nên chúng ta làm cho ai thì cũng như làm cho chính Chúa vậy thôi.
Vì vậy điều quan trọng là hãy luôn nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi anh chị em tôi, để yêu thương họ bằng một tình yêu chân thành.
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con biết thương xót như Chúa đã thương xót chúng con.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn