vinhtan
Thứ năm - 17/03/2016 06:59

Thứ năm tuần 5 Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: St 17, 3-9
Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: "Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không còn gọi ngươi là Abram nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, vì Ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc. Ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cùng con cháu ngươi từ thế hệ này qua thế hệ khác, để Ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan và Ta sẽ là Chúa của chúng".
Chúa lại phán cùng Abraham rằng: "Phần ngươi và dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của Ta".
 
 PHÚC ÂM: Ga 8, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.
 
SUY NIỆM:
Bài trích sách Sáng thế hôm nay cho chúng ta thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa hứa cho con người mà đại diện là Abraham tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nào là con cháu đông như sao trên trời như cát dưới biển, ban cho ông trở thành cha của các dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ dòng tộc ông. Có thể nói đây là điều mà con người chưa hề dám nghĩ tới để cầu xin cùng Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa lại ban cho con người những điều lớn laao như thế.
Nhưng Thiên Chúa cũng đặt ra một điều kiện, để được hưởng mãi những ân lộc đó thì con người mọi đời phải tuân giữ giao ước của Thiên chúa. Ngày nào con người giữ lời Chúa thì con người sẽ được nhiều phúc lộc, và phúc lộc này sẽ mất đi khi con người phản bội lời hứa này.
Điều này cho chúng ta thấy, giữ  Lời Chúa, luật Chúa, con người không bị thiệt thòi, nhưng trái lại, được lãnh nhận nhiều điều tốt đẹp.
Chúng ta hãy nhìn lại đời sống của mình, chúng ta có đang tuân giữ Lời Chúa hay đang phản bội lại điều mà cha ông đã hứa. chúng ta có đang muốn hưởng hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho hay chúng ta cố tình để không muốn lãnh nhận ơn ban đó khi rời xa huấn lệnh Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cố gắng trung thành hằng ngày với lề luật Chúa, với mệnh lệnh Chúa truyền, để chúng con được hưởng trọn vẹn điều mà Thiên Chúa đã, đang và sẽ ban cho chúng con. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn