vinhtan
Thứ tư - 24/02/2016 05:28

Thứ Tư tuân 2 Mùa chay

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20
Thiên hạ nói rằng: "Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy".
Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.
 
Phúc Âm: Mt 20, 17-28
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".
Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
 
Suy Niệm:
Giêrêmia bị thù ghét, khai trừ, bách hại một cách vô cớ vì sứ mạng ngôn sứ của mình.
Đức Giêsu cũng đã tự nguyện lên Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn, hâu thực hiện sứ mạng Messia của Ngài. Ngài bảo chúng ta cũng hãy vác lấy thập giá mõi ngày, hãy uống lấy chén đắng cùng với Ngài. Nhưng con người tự nhiên muốn sự vinh quang, và được chỗ nhất, hơn mọi người khác giống như ba mẹ con của Giacôbê và Gioan. Khuynh hướng của chúng ta và đường lối của Chúa Giêsu khác nhau.
Mùa chay kêu gọi chúng ta xóa bỏ sự khác biệt ấy, tức là uốn lòng chúng ta đi vào đường lối của Chúa, đường lối phục vụ. Điều quan trọng hơn hết của người phục vụ là trở nên “tôi  tớ” giống như Đức Giêsu.
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời Chúa để đổi mới con người chúng con bằng việc phục vụ một cách chân tình, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn