vinhtan
Thứ ba - 10/11/2015 18:13

Thứ Tư tuần 32 Thường niên

BÀI ĐỌC I:Kn 6,1-11
Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử nghiêm nhặt. Ðối với những kẻ thấp hèn, thì Người sẽ thương xót, còn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc nào, vì kẻ hèn người sang đều do chính Người tác tạo, và Người săn sóc tất cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi, để các ngươi học biết sự khôn ngoan và khỏi sa ngã. Vì chưng, những ai kính cẩn nắm giữ những điều công chính, sẽ nên người công chính, và những ai học hỏi các điều này, sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn.
 
PHÚC ÂM:Lc 17, 11-19
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".
 
SUY NIỆM:
 
Nếu các ngươi là những người quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiện Chúa thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ.
Đây không chỉ là lời cảnh cáo cho những người có quyền cao chức trọng, nhưng đây là lời cảnh cáo cho tất cả mọi Kitô hữu nói chung. Chúa sẽ xét xử khoan hồng cho những người thấp hèn, cho nhũng người không biết luật Chúa, nhưng Người sẽ đòi hỏi gắt gao nơi những người lãnh đạo, nơi những người đã thông hiểu luật Chúa, nhất là những ai biết luật mà phạm luật, mà làm ngơ trước việc phải làm, mà lơ là trong trách vụ, mà trở nên gương mù gương xấu cho người khác.
Bài Phúc âm hôm nay cũng thế, Chúa đề cao người phong cùi ngoại giáo hơn những người có đạo. Người có đạo hiểu luật, biết luật nhưng lại thiếu đi lòng biết ơn, thiếu khôn ngoan trong cách ứng xử nên Chúa đặt vấn đề: chín người có đạo kia đâu, sao chỉ có người ngoại giáo này?
Lạy Chúa,Chúa ban cho chúng con nhiều quyền cao chức trọng để lãnh đạo. Chúa ban cho con sự khôn ngoan để đào sâu thánh ý Chúa. Chúa ban cho con nhiều người hướng dẫn đời sống đức tin. Vậy mà nhiều lúc chúng con lơ là, chểnh mảng, bê trễ, lôi thôi trong chức vụ mình. Xin Chúa giúp chúng con ý thức lại cách sống, cách ứng xử để khỏi bị Chúa xét xử cách gắt gao trong ngày trình diện với Chúa.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn