vinhtan
Thứ tư - 16/12/2015 18:42

Thứ Năm tuần 3 mùa vọng(17-12)

Bài đọc 1:St 49,2.8-9
Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: "Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là Ðấng chư dân đợi trông".
 
Tin mừng:Mt 1,1-17
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.
Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manasse; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.
Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
 
Suy niệm:
Sách Sáng thế thuật lại cho chúng ta lịch sử thời nguyên thủy và lịch sử các tổ phụ.
Đoạn St 49,2.8-9 nằm trong lịch sử của các tổ phụ, nói về ông Giacóp là một con người mưu mô để dành phúc lành nhờ quyền trưởng tử của anh mình là Êsau. Tuy nhiên sự mưu mô của ông sẽ chẳng có ích gì nếu Thiên Chúa không ưa thích ông hơn Êsau ngay khi 2 ông còn nằm trong bụng mẹ. Sau đó đến phiên Giacóp cũng ưu ái chúc lành cho Giuđa. Ông loan báo cho những người con của ông biết nhà Giuđa sẽ là nhà lãnh đạo, và những anh em khác dù muốn dù không vẫn phải phục quyền người anh em mà Giacóp đã chọn: “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó”. Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho một thời kỳ mới, vì thời của Giuđa sẽ chấm dứt “cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục”.
Trong bài Tin Mừng, Matthêu viết lại gia phả của Chúa Giêsu. Khởi đi từ Abraham, rồi đến Isaac, rồi Giacóp… cuối cùng là Đức Giêsu. Như vậy rõ ràng Chúa Giêsu là người làm chủ vương trượng của nhà Giuđa, người mà muôn dân phải vâng phục.
Những bài đọc lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự chuẩn bị của Thiên Chúa dành cho ơn cứu độ của con người, mà đỉnh điểm là Đức Giêsu Kitô. Qua đó con người càng phải cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử nhân loại, lịch sử đời mình và lịch sử đời người. Từng giây phút trong đời đều là thời gian ân sủng. Từng con người trong cuộc sống đều là dấu chỉ niềm vui ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra chương trình của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Xin cho con thấy được nơi mỗi con người con gặp gỡ đều là bước chuẩn bị của Thiên Chúa dành cho con, để cho con biết yêu đời, yêu người nhiều hơn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn