vinhtan
Thứ năm - 11/08/2016 03:41

Thứ Năm Tuần 19 Thường niên

Bài Ðọc I:  Ed 12, 1-12
Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu cho nhà Israel".
Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối.
Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: 'Ông làm gì vậy?' Hãy bảo chúng: 'Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó'. Hãy nói: 'Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy'. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở".
Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.
SUY NIỆM:
Giáo huấn của Phúc Âm hôm nay đề cập đến vấn đề tha thứ. Theo Chúa Giêsu việc tha thứ phải thực hiện luôn luôn, bất kể số lần xúc phạm “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Lý do phải tha thứ vì đó là tiêu chuẩn để được vào Nước Trời.
Dụ ngôn “tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót” cho tôi thấy cách hành xử của Thiên Chúa. Chúa như vị vua tính sổ với các đầy tớ “Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ”. Tuy nói là tính sổ, nhưng thực ra qua việc tính sổ, vua thực thi lòng thương xót với đầy tớ “Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y”. Điều này gợi lên trong tôi niềm hy vọng được cứu rỗi. Tội và nợ tôi tuy nhiều, nhưng lòng thương xót Chúa càng nhiều hơn.
 Tên đầy tớ mắc nợ được tha, lại bị trừng phạt vì không biết xót thương kẻ khác. Anh được tha nhiều nhưng anh không biết tha cho người khác cái ít. Điều này dạy tôi Chúa đã tha khoan dung những lỗi lầm lớn của tôi, tôi phải quảng đại với những lỗi lầm nhỏ anh em. Nếu tôi xử ác thì Chúa sẽ đong lại cho tôi cái đấu tôi dùng để đong cho anh em.
Lạy Chúa Giêsu con hay hờn giận và để lòng ghen ghét, không thứ tha khi tha nhân xúc phạm và làm tổn thương con. Xin Chúa nhắc nhở đã nhiều lần con đã làm Chúa tổn thương hơn vì tội lỗi con, nhưng Chúa đã rộng lòng thứ tha mỗi khi con sám hối. Xin dạy con cũng biết tha thứ cho anh em như Chúa đã bỏ qua lỗi lầm của con. Amen.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn