vinhtan
Thứ bảy - 20/02/2016 07:55

Thứ Bảytuần 1 mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 16-19
"Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê đã nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán".
PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.”
Suy niệm :
Đoạn sách Đệ Nhị Luật trong bài đọc thứ nhất là phần cuối diễn từ thứ hai của ông Môsê. Ở phần này, Môsê lấy lại các yếu tố nhắn nhủ chính yếu để đưa dân chúng trở về với bầu khí trang trọng như những lời trăng trối của Môsê.
Ở đây Môsê nhắc lại giao ước giữa Thiên Chúa với dân của Ngài như trong giây phút hiện tại: “Hôm nay” để cho thấy lời cam kết của Thiên Chúa với dân không phải chỉ là một nghi lễ rồi sẽ qua đi, nhưng nó là chính thực tại cuộc sống, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương dân của Ngài.
Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chính là Môsê mới, đã nói đến việc phải yêu thương tha thứ cho kẻ thù. Lý do để tha thứ là vì tất cả đều là con cải Thiên Chúa, tất cả đều nằm trong giao ước của Ngài.
Lý do thứ hai là vì môn đệ của Đức Giêsu phải hơn những người khác. Hơn ở đây chính là thái độ mới, tinh thần mới trong mọi lề luật.
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến tình yêu thương và sự trung tín của Ngài như là giao ước đang diễn ra trong hiện tại, để con biết rằng con sống và hoạt động trong đường lối của Chúa, đường lối đó đã được Đức Giêsu, hình ảnh Thiên Chúa Cha Thương Xót đến mặc khải và kiện toàn. Trong sự kiện toàn này, tình yêu thương là căn bản để con biết phản chiếu gương mặt đầy yêu thương của Chúa.
 
 
 
 BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 16-19
"Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Trích sách Đệ Nhị Luật.
Môsê đã nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán".
PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48
"Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.”
Suy niệm :
Đoạn sách Đệ Nhị Luật trong bài đọc thứ nhất là phần cuối diễn từ thứ hai của ông Môsê. Ở phần này, Môsê lấy lại các yếu tố nhắn nhủ chính yếu để đưa dân chúng trở về với bầu khí trang trọng như những lời trăng trối của Môsê.
Ở đây Môsê nhắc lại giao ước giữa Thiên Chúa với dân của Ngài như trong giây phút hiện tại: “Hôm nay” để cho thấy lời cam kết của Thiên Chúa với dân không phải chỉ là một nghi lễ rồi sẽ qua đi, nhưng nó là chính thực tại cuộc sống, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương dân của Ngài.
Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chính là Môsê mới, đã nói đến việc phải yêu thương tha thứ cho kẻ thù. Lý do để tha thứ là vì tất cả đều là con cải Thiên Chúa, tất cả đều nằm trong giao ước của Ngài.
Lý do thứ hai là vì môn đệ của Đức Giêsu phải hơn những người khác. Hơn ở đây chính là thái độ mới, tinh thần mới trong mọi lề luật.
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến tình yêu thương và sự trung tín của Ngài như là giao ước đang diễn ra trong hiện tại, để con biết rằng con sống và hoạt động trong đường lối của Chúa, đường lối đó đã được Đức Giêsu, hình ảnh Thiên Chúa Cha Thương Xót đến mặc khải và kiện toàn. Trong sự kiện toàn này, tình yêu thương là căn bản để con biết phản chiếu gương mặt đầy yêu thương của Chúa.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn