vinhtan
Thứ ba - 10/11/2015 01:47

Thứ Ba tuần 32 Thường niên:Kính Thánh Lêô Cả,Giáo hoàng

Thánh Lêô Cả,Giáo hoàng: Ý thức được tầm quan trọng của vị Giám Mục Rôma, và của Giáo Hội lữ hành như dấu chỉ sự hiện diện của Ðức Kitô trong trần thế, Thánh Lêo Cả đã hết sức tận tụy trong vai trò của một giáo hoàng. Ðược chọn làm "đấng kế vị Thánh Phêrô" vào năm 440, ngài làm việc không ngừng, hướng dẫn các giám mục dưới quyền như "những người ngang hàng về quyền bính cũng như sự yếu đuối con người." Thánh Lêô nổi tiếng là một trong các giáo hoàng giỏi về quản trị trong thời Giáo Hội xưa. Sự nghiệp của ngài được chia ra làm bốn lãnh vực chính, chứng tỏ ngài có cái nhìn chính xác về trách nhiệm tổng quát của một giáo hoàng đối với đàn chiên của Ðức Kitô. Thứ nhất, ngài kiên trì chống với bè rối Pelagian, Manichae và các bè rối khác, ngoài ra ngài cũng áp đặt các quy luật để duy trì sự chân thực của đức tin Kitô Giáo. Lãnh vực thứ hai mà ngài lưu tâm là sự mâu thuẫn với Giáo Hội Ðông Phương về bản tính của Ðức Kitô mà ngài đã giải quyết bằng thư từ. Thứ ba, với đức tin mạnh mẽ, ngài còn lãnh đạo Rôma chống lại sự tấn công của quân man rợ, xứng đáng với vai trò bảo vệ hòa bình. Sự nghiệp của Ðức Giáo Hoàng Lêô luôn được đề cao trong ba lãnh vực này. Ngoài ra, sự thánh thiện của ngài dựa trên nền tảng tâm linh sâu xa mà qua đó ngài thi hành công tác mục vụ cho đoàn chiên là lãnh vực thứ tư mà ngài hằng lưu tâm. Ngài nổi tiếng về những bài giảng thật sâu xắc. Là một khí cụ mời gọi mọi người nên thánh, được thấm nhuần Phúc Âm và luôn ý thức đến Giáo Hội, Ðức Lêô đã đáp ứng được những nhu cầu tâm linh của các tín hữu thời ấy. Ngài từ trần năm 461, để lại nhiều văn bản và thư từ có giá trị lịch sử.
BÀI ĐỌC I:Kn 2,23-3,9
Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết.
Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời.
Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
 
PHÚC ÂM:Lc 17,7-10
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.
"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".
 
SUY NIỆM:
Người xưa có câu: “lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Quả thật, đời người không tránh khỏi những khó khăn phần xác, bệnh tật, khổ đau, bắt bớ, và những khó khăn phần hồn, chống đối, đêm tối đức tin… Những thử thách không phải làm cho con người phải đau khổ nhưng trong cái nhìn đứctin, những thử thách đó càng thanh luyện con người nên tốt hơn và khiêm nhường hơn. Dù trước mặt người đời, người không có đức tin, người yếu đức tin thì đó là sự thất bại, nhưng với người tin vào Thiên Chúa thì đó là một bước trong chương trình của Thiên Chúa. Vì các ngài  ý thức rằng: “Chúa thử thách các ngài như thử vàng trong lửa” và các ngài sẽ trở nên sáng chói mai sau. Điều quan trọng là họ trung thành trong bổn phận của mình.
Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ Ngài một bài học. Sau khi chúng ta đã làm xong nhiệm vụ rồi thì dù có thành công hay thất bại, chúng ta cũng hãy ý thức một điều, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng mà thôi, bởi vì chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng kiêu căng tự phụ khi thành công, đừng chán nản ngã lòng khi gặp gian nan khốn khó. Nhưng xin cho chúng con ý thức rằng Chúa luôn thanh luyện chúng con như thử vàng trong lửa, một khi đã qua được những thử thách đó chúng con sẽ đạt được cùng đích cuộc đời mình là được ở cùng Chúa.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn