vinhtan
Thứ ba - 08/12/2015 05:28

Thứ Ba 8/12 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Từ thế kỷ thứ VIII, bên Giáo hội Đông Phương đã mừng lễ “Thánh Anna thụ thai, mẹ của Theotokos (Mẹ Thiên Chúa)” vào ngày 9 tháng 12 hàng năm. Ý nghĩa lễ này dựa vào Ngụy Thư “Tiền Tin Mừng của thánh Giacôbê”. Bà Anna sau một thời gian dài son sẻ đã được thiên thần báo tin thụ thai như dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa. Ý lễ được lan qua Tây phương nhất là tại Ý, Ái Nhĩ Lan và Anh thành lễ “Đức Maria thụ thai”. Tại thành Naples (Ý) vào thế kỷ thứ IX, ngày lễ được khắc vào lịch bằng đá hoa cương. Và năm 1050, Đức Giáo Hoàng Léon IX huấn dụ các tín hữu mừng kính Đức Trinh nữ thụ thai như Giáo Hội Đông phương đã làm. Cho đến thế kỷ thứ XII, những vị thánh như Albert Cả, Bonaventura, Tôma d’Aquin cũng cho rằng vì Đức Maria thừa kế di nghiệp Ađam nên vướng mắc nguyên tội, nhưng Mẹ được thánh hóa ngay từ trong thai mẫu. Tuy vậy, vấn đề vẫn còn gây tranh cãi cho đến thế kỷ XIII. Một thần học gia lỗi lạc dòng Phanxicô là Duns Scott (1308) đã nghĩ ra một lối giải thích độc đáo bênh vực Đức Maria đã được sung mãn ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên cuộc đời. Tác giả minh chứng đặc ân vô nhiễm tuyệt đối gìn giữ Đức Maria khỏi mọi tội lỗi kể cả nguyên tội không hề đi trệch ra ngoài trật tự ơn cứu chuộc, mà còn là thành quả vinh quang nhất trong công trình cứu độ của Chúa Kitô. Đến thời Công đồng họp tại thành Bâle (Thụy sĩ) năm 1439 cũng đồng ý về vấn đề Đức Maria Vô Nhiễm, và mãi tới thời Đức Giáo Hoàng Piô IX, mới công bố ý tưởng Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội thành tín điều vào ngày 8 tháng 12 năm 1854 trong thông điệp Ineffabilis Deus : “Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai – nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa toàn năng ban cho và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô – đã được gìn giữ khỏi mọi vương vấn nguyên tội”.
Bài Ðọc I:St 3,9-15.20
Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: "Ngươi đang ở đâu?" Ông đã thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp".
Chúa phán bảo ông rằng: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?" Ađam thưa lại: "Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn".
Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: "Tại sao ngươi đã làm điều đó?" Người phụ nữ thưa: "Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn".
Thiên Chúa phán bảo con rắn: "Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người".
Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.
 
Bài Ðọc II:Ep 1,3-6.11-12
Anh em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.
Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp, chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.
 
Phúc Âm:Lc 1,26-38
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.
 
SUY NIỆM:
Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào năm 1854. Tín điều này cho chúng ta biết, ngay từ lúc được thụ thai trong lòng bà Thánh Anna, Đức Mẹ đã được đặc ân không nhiễm phải nguyên tội. Và do không nhiễm nguyên tội là nguồn gốc các tội cho nên Đức Mẹ cũng không nhiễm phải bất cứ tội gì khác.
Điều khá thú vị là Phụng Vụ Giáo Hội sắp đặt ngày 8 tháng 12 mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng thật ăn khớp với ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8 tháng 9). Như vậy, ngay từ lúc Đức Mẹ được thu thai trong lòng bà Thánh Anna, Mẹ đã được hưởng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12 Mẹ được thụ thai – 8/9 Mẹ được sinh ra, khoảng thời gian là 9 tháng, thời gian 1 đứa bé nằm trong bụng mẹ).
Đặc biệt hơn nữa là chính Đức Mẹ đã xác nhận sự thật và sự đáng tin của tín điều này. Vào năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 6 lần cho một cô bé chăn cừu 14 tuổi tại hang đá Lộ Đức, thuộc nước Pháp. Cô bé đó là thánh nữ Bernadette Soubirous. Ngay lần hiện ra đầu tiên, Bernadette đã hỏi Đức Mẹ là ai. Nhưng Người chưa trả lời. Đợi tới lần thứ 6 tức là lần cuối cùng, khi đó số người theo Bernadette đến hang Lộ Đức rất đông, Người mới long trọng xác nhận mình là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội.
Trở lại với các bài đọc: Trong bài đọc 1, Nguyên Tổ đã lạm dụng sự tự do Chúa ban để rồi làm điều phản nghịch cùng Thiên Chúa, đánh mất ân sủng ban đầu là sự sống đời đời. Hậu quả của việc này là ông bà khám phá ra họ trần truồng, không còn dám giáp mặt Thiên Chúa.
Trái ngược lại với bài đọc 1, trong bài Tin Mừng, qua trình thuật Truyền Tin, Đức Maria đã dùng sự tự do Chúa ban để đặt mình lệ thuộc vào Chúa qua tiếng “Xin Vâng”. Với tiếng “Xin Vâng” này, Mẹ tham dự vào công cuộc cứu độ, bằng cách cưu mang Con Thiên Chúa Đấng Cứu Thế, con người được giao hòa với Thiên Chúa và ngày càng tới gần Thiên Chúa.
Chúa ban cho con người sự tự do. Con người chỉ thật sự tự do tuyệt đối khi đặt mình lệ thuộc vào Chúa hoàn toàn. Mỗi người chúng ta đều là sản phẩm do bàn tay Chúa làm ra, càng lệ thuộc vào Chúa, con người càng tự do hơn. Cũng như một cái máy, nó chỉ hoạt động tốt nhất, hoạt động hết chức năng, khi nó được đặt trong bàn tay của người làm ra nó.
Lạy Chúa, Mẹ Maria đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội nhờ Mẹ dám đặt mình lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Mừng lễ hôm nay, chúng con cùng nhìn lại đời sống mình trong tương quan với Chúa, để xem chúng con đã thuộc về Chúa đến mức độ nào. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, biết đặt cuộc đời mình vào tay Chúa, lệ thuộc vào Chúa hoàn toàn bằng cách luôn chọn và làm theo thánh ý Chúa. Amen.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn