vinhtan
Thứ ba - 09/02/2016 05:40

Mồng 2 Tết:Tri Ân Ông bà cha mẹ

Bài Ðọc 1:Hc 44,1.10-15
Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. 
 
Bài Ðọc 2:Ep 6,1-4.18.23.24
Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Ðể được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta bằng một tình yêu bất diệt.
 
Tin mừng:Mc 7,1-2.5-13a
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?"
Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Chúng sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy".
Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha mẹ", và "ai rủa cha mẹ, người đó phải chết". Còn các ngươi thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành Corban (nghĩa là của dâng cúng)", rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau".
Suy niệm:
Ngày tết người ta thường chúc tuổi nhau. Con cái chúc tuổi ông bà cha mẹ và ông bà cha mẹ đáp lời. Ngày hôm nay chúng ta đến chúc tuổi ông bà hay cha mẹ nơi mộ phần hoặc di ảnh, nếu ông bà hay cha mẹ đáp lời, ta nghĩ họ sẽ nói gì? Theo lời Chúa hôm nay ta thấy có 2 điều:
Thứ nhất, chắc chắn là lời nói cám ơn. Cám ơn vì chúng ta còn nhớ đến họ. Cám ơn vì cuộc đời của họ vẫn còn trong nỗi nhớ, trong suy nghĩ và trong sinh hoạt của chúng ta. Nhớ đến người đã ra đi trước là điều tốt, đúng như sách Huấn ca kêu gọi: “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng”.
Điều thứ hai hẳn là lời nhắn nhủ. Họ nhắn nhủ điều gì? Thưa hãy giữ luật Chúa. Khi phải chọn lựa những điều phải tuân giữ thì phải chọn luật của Thiên Chúa chứ không phải luật của người đời. Chúa Giêsu đã khiển trách người Do Thái vì "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi”. Chỉ khi nào giữ luật Chúa thì người ta mới được hạnh phúc: “Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Những lời này đã nên ứng nghiệm nơi những người ra đi trước chúng ta nên họ mới có thể nói với chúng ta một cách xác tín.
Lạy Chúa, Đạo hiếu đòi hỏi con người phải nhớ đến tổ tiên, và noi theo gương của họ trong việc thờ Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để có sức thực thi điều Chúa truyền dạy. Amen. 
bài hát:Đầu Xuân cầu cho gia đình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn