vinhtan
 • Thứ hai tuần 33 thường niên.

  Đăng lúc: 15-11-2015 04:32:20 PM | Đã xem: 1135 | Phản hồi: 0

 • Thứ Bảy Tuần 32 thường niên

  Đăng lúc: 13-11-2015 06:10:18 PM | Đã xem: 1094 | Phản hồi: 0

 • Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

  Đăng lúc: 12-11-2015 01:46:35 PM | Đã xem: 1075 | Phản hồi: 0

 • Thứ Năm Tuần 32 Thường niên

  Đăng lúc: 11-11-2015 03:49:16 PM | Đã xem: 1148 | Phản hồi: 0

 • Thứ Tư tuần 32 Thường niên

  Đăng lúc: 10-11-2015 06:13:37 PM | Đã xem: 1123 | Phản hồi: 0

 • Thứ Ba tuần 32 Thường niên:Kính Thánh Lêô Cả,Giáo hoàng

  Đăng lúc: 09-11-2015 01:47:59 PM | Đã xem: 1135 | Phản hồi: 0
  Thánh Lêô Cả,Giáo hoàng: Ý thức được tầm quan trọng của vị Giám Mục Rôma, và của Giáo Hội lữ hành như dấu chỉ sự hiện diện của Ðức Kitô trong trần thế, Thánh Lêo Cả đã hết sức tận tụy trong vai trò của một giáo hoàng. Ðược chọn làm "đấng kế vị Thánh Phêrô" vào năm 440, ngài làm việc không ngừng, hướng dẫn các giám mục dưới quyền như "những người ngang hàng về quyền bính cũng như sự yếu đuối con người." Thánh Lêô nổi tiếng là một trong các giáo hoàng giỏi về quản trị trong thời Giáo Hội xưa. Sự nghiệp của ngài được chia ra làm bốn lãnh vực chính, chứng tỏ ngài có cái nhìn chính xác về trách nhiệm tổng quát của một giáo hoàng đối với đàn chiên của Ðức Kitô. Thứ nhất, ngài kiên trì chống với bè rối Pelagian, Manichae và các bè rối khác, ngoài ra ngài cũng áp đặt các quy luật để duy trì sự chân thực của đức tin Kitô Giáo. Lãnh vực thứ hai mà ngài lưu tâm là sự mâu thuẫn với Giáo Hội Ðông Phương về bản tính của Ðức Kitô mà ngài đã giải quyết bằng thư từ. Thứ ba, với đức tin mạnh mẽ, ngài còn lãnh đạo Rôma chống lại sự tấn công của quân man rợ, xứng đáng với vai trò bảo vệ hòa bình. Sự nghiệp của Ðức Giáo Hoàng Lêô luôn được đề cao trong ba lãnh vực này. Ngoài ra, sự thánh thiện của ngài dựa trên nền tảng tâm linh sâu xa mà qua đó ngài thi hành công tác mục vụ cho đoàn chiên là lãnh vực thứ tư mà ngài hằng lưu tâm. Ngài nổi tiếng về những bài giảng thật sâu xắc. Là một khí cụ mời gọi mọi người nên thánh, được thấm nhuần Phúc Âm và luôn ý thức đến Giáo Hội, Ðức Lêô đã đáp ứng được những nhu cầu tâm linh của các tín hữu thời ấy. Ngài từ trần năm 461, để lại nhiều văn bản và thư từ có giá trị lịch sử.
 • thứ 7 tuần 31 thường niên

  Đăng lúc: 06-11-2015 03:45:40 PM | Đã xem: 1134 | Phản hồi: 0

 • thứ 5 tuần 31 thường niên

  Đăng lúc: 04-11-2015 04:29:22 PM | Đã xem: 1072 | Phản hồi: 0

 • Thứ Tư tuần 31 thường niên – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ.

  Đăng lúc: 03-11-2015 04:08:49 PM | Đã xem: 934 | Phản hồi: 0

 • Thứ Ba tuần 31 thường niên.

  Đăng lúc: 02-11-2015 04:39:18 PM | Đã xem: 1185 | Phản hồi: 0

 • Thứ Hai tuần 31 thường niên:Cầu cho các tín hữu đã qua đời

  Đăng lúc: 01-11-2015 05:21:43 PM | Đã xem: 896 | Phản hồi: 0
  Ngay từ thời tiên khởi, Giáo Hội đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho người chết như một nghĩa cử bác ái. Thánh Augustine viết, "Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ." Tuy nhiên, các nghi thức cầu cho người chết có tính cách dị đoan thời tiền-Kitô Giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nỗi mãi cho đến đầu thời Trung Cổ, nhờ các dòng ẩn tu có thói quen cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời hàng năm thì một nghi thức phụng vụ cầu cho người chết mới được thiết lập.
 • thứ Năm tuần 30 thường niên

  Đăng lúc: 28-10-2015 01:45:34 PM | Đã xem: 972 | Phản hồi: 0


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 17 18 19 20  Trang sau