vinhtan
Thứ Sáu Tuần 30 thường niên:KínhThánh Simon và Giuđê Tông đồ
Đăng lúc: 27-10-2016 02:22:32 AM
Thánh Giu-đê là một nhân vật được đề cập đến trong Phúc Âm theo Thánh Luca, cũng như trong Công Vụ Tông Ðổ Thánh Mátthêu và Thánh Máccô gọi ngài là Thadeus (Ta-đê-ô). Ngoài ra ngài không được nhắc đến ở chỗ nào khác trong các Phúc Âm, ngoại trừ, khi...