vinhtan
14/09:Lễ Suy tôn Thánh giá:Nguồn gốc và ý nghĩa
Đăng lúc: 14-09-2016 02:19:24 AM
Hằng năm, Giáo Hội Công Giáo dành ngày 14 tháng 9 làm Lễ Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính... Thánh Giá là ảnh tượng được tôn kính, sùng mộ, rất thân thuộc trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu. Nhưng, dần dần vì quá quen người tín hữu có thể giảm bớt...